ברחובות בורוכוב וכנרת ברעננה, במתחם 48 יח"ד לפינוי + מתחם המסעדה בבורוכוב סה"כ להקמה 173 יח"ד חדשות. התוכניות אושרו ע"י הועדה המקומית ובוועדה המחוזית זה מכבר ונמצאות בשלבי אישור והתאמות סופיים לפני שלב הוצאת ההיתרים למתחם. פרויקט זה צפוי לקבלת היתר תוך כ-10 חודשים.