ורד הכפר

פרויקט ורד הכפר הוקם בשנת _____

20 יח"ד שנבנו בשני בניינים ברחוב המענית בכפ"ס. 

1/1