הרצל 12

פרויקט שהוקם בשנת ____ בשיתוף פעולה בין חברת אשלי לחברת ש.מיכלסון. 

__ יח"ד שנבנו ברחובות הרצל ברעננה. 

1/1