הפרחים

הפרויקט הוקם בשנת ____ בשיתוף פעולה של חברות אשלי וש.מיכלסון. 

18 יח"ד אשר הוקמו ברחוב הפרחים הפסטורלי ברעננה. 

1/1