פינוי בינוי

ניסיוננו המעשי רב השנים בתחום ההתחדשות העירונית מלמד כי לשם קידום וביצוע של תכנית פינוי בינוי, באופן שנגיע לתמורה המקסימלית האפשרית לבעלי הקרקע ולנו כחברות היזמיות, נדרשת עבודה יזמית מקיפה, מקצועית ובעיקר המבוססת על ניסיון רב בתהליכי פיתוח נדל"ני מורכבים דוגמת תחום ההתחדשות העירונית, ופינוי בינוי בפרט כתחום התמחות