תמ"א 38/2

מאז כניסת תיקוני החקיקה בתחום התמ"א 38\2+3, חברותינו מעורבות גם בייזום פרויקטים רבים של "מיני פינוי בינוי" \ בוטיק - בהיקפים נקודתיים, מהירי מימוש ובפריים לוקיישן. וזאת, בנתיב תמ"א 38\2+3 (הריסה ובניה בלבד)  בהתאמה לתכניות המתאר והרובעים החלות בכל עיר בה אנו פעילים.